Ekonomické poradenstvo

účtovnictvo Účtovníctvo

▪ podvojné účtovníctvo
▪ mzdové účtovníctvo
▪ rekonštrukcia účtovníctva
▪ skladová evidencia
▪ evidencia majetku
▪ vedenie knihy jázd

dane Dane

▪ DPH
▪ spotrebné dane
▪ vypracovanie daní z príjmov
▪ daň z motorového vozidla
▪ daň z nehnuteľnosti

výkazy Výkazy

▪ reporting
▪ intrastat
▪ devízová ohlasovacia povinnosť
▪ hlásenia pre štatistický úrad

poradenstvo Poradenstvo

▪ účtovné a ekonomické
▪ vypracovanie interných smerníc
▪ taktiež ponúkame kontrolu vášho účtovníctva (dokladov, výkazov, priznaní a pod.)